FACILITEREN IS
INVESTEREN.

RANDVOORWAARDEN CREËREN

zó blijf je op de hoogte

Ook voor gemeentes en provincies ligt de lat hoog. Om te kunnen innoveren hebben bedrijven en kennisinstellingen immers goede randvoorwaarden nodig. Of beter: de energietransitie vraagt om scherpe politieke keuzes, passende regelgeving en een langetermijnvisie. Dan is wel zo prettig om te weten wat er bij de betrokken partijen in de energietransitie leeft en speelt. Wat zijn de kansen en waar liggen de knelpunten? Al die informatie, en nog veel meer, vinden ze bij het New Energy Business Platform. En dus mogen ook overheden op de bijeenkomsten niet ontbreken.

Politieke keuzes, regelgeving en visie?