EEN KRACHTIG
NETWERK.

NIET ALLEEN HALEN, OOK BRENGEN

ideeën, inspiratie en creativiteit

De tijd dringt. Om de klimaatdoelen te halen wordt van alle sectoren in onze maatschappij veel gevraagd. Daarom kan elke organisatie die zich met de energietransitie bezighoudt zich aansluiten bij het New Energy Business Platform. Van grote bedrijven en startups tot overheden, investeerders en kennisinstellingen. De uitdaging is groot, maar de kansen voor duurzame groei en nieuwe businessmodellen zijn nog groter. Om die kansen te benutten moeten we samenwerken, elkaar stimuleren en nieuwe kennis en inzichten delen.

Voorwaarde is wel dat je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een robuust netwerk vol ideeën, inspiratie en creativiteit. Of preciezer: het gaat niet alleen om halen, maar ook om brengen. Alleen zo ontstaat een krachtig netwerk met oprecht betrokken leden.