INSPIREREN, LEREN EN
ONTWIKKELEN.

ZONDER SYNERGIE GEEN ENERGIE

meer dan een netwerkclub

Natuurlijk, ontmoeten en verbinden spelen binnen het New Energy Business Platform een voorname rol. Je maakt kennis met professionals uit verschillende vakgebieden die zich net als jij willen en vooral ook kunnen onderscheiden in de energietransitie. Mensen die je elders wellicht niet zo snel zult tegenkomen. Maar voor leden van het New Energy Business Platform zijn kennisontwikkeling en kennisdeling minstens zo belangrijk. Ze willen elkaar inspireren, van elkaar leren en samen nieuwe ontwikkelingen in gang zetten.

Het New Energy Business Platform is dus meer dan alleen een netwerkclub. Zo wordt tijdens elke bijeenkomst een relevant thema rondom de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Bij het New Energy Business Platform word je dus vakkundig bijgepraat over de nieuwste en meest waardevolle ontwikkelingen. Anders gezegd: het zijn bijeenkomsten die je op weg naar een versnelde energietransitie niet mag missen. Simpelweg omdat het je verder brengt in het realiseren van zowel individuele als collectieve ambities.