Huisreglement Skybox

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT SKYBOX NEW ENERGY BUSINESS PLATFORM (NEBP) EUROBORG

De NEBP is een platform gericht op het verbinden van bedrijven, kennispartijen en overheden in de energietransitie. Overwegende dat de NEBP een netwerk platform is, en nadrukkelijk het netwerken de belangrijkste doelstelling is, dienen de plaatsbewijzen met inachtneming van deze doelstelling te worden uitgegeven.

Artikel 1

De bezoekers van de skybox zijn gehouden aan het huishoudelijk reglement, ook voor diegene die op uitnodiging een kennissessie/vergadering bijwonen en in het bezit zijn van plaatsbewijzen elders in het Euroborg stadion.

Artikel 2

De minimale leeftijd van bezoekers in de skybox is 16 jaar. De bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs voor de skybox.  De bezoekers dienen telkens hun entreebewijs bij het betreden van de skybox te tonen aan de daartoe aangewezen functionaris(sen).

Artikel 3

De bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de daartoe bevoegde functionaris(sen) van de skybox, in het belang van de bij de skybox behorende veiligheid, rust en orde, zomede in het belang van een ordelijk verloop van de wedstrijd, worden gegeven.

Artikel 4

In de skybox worden regelmatig, voorafgaand aan de wedstrijd, een thema presentatie verzorgd. Tijdens deze presentaties is de skybox niet toegankelijk en wordt verzocht de mobiele telefoon op stil te zetten. Na afloop van de presentatie is de skybox weer te betreden.

Artikel 5

Bezoekers zijn gehouden kleding te dragen, die past bij de zakelijke netwerk sfeer in de skybox.

Artikel 6

Zowel binnen als buiten de skybox geldt een rookverbod.

Artikel 7

Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen op de tribune van de skybox.

Artikel 8

De laatste versie van het huishoudelijke reglement van FC Groningen is eveneens onverkort van toepassing en algemeen bepalend.

Groningen, 1 maart 2023