ENERGIETRANSITIE
DOE jE SAMEN BIJ NEBP.

BINNEN HET NETWERK
IDEEËN CONCREET MAKEN

Doel energietransitie

Momenteel maakt ons energiesysteem voor zo’n 95% gebruik van fossiele brandstoffen. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland volledig duurzaam zijn. Tegelijkertijd moet ten opzichte van 1990 een CO2-reductie tot 95% zijn gerealiseerd. Het verder bouwen aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem is dus een flinke uitdaging. Van zowel bedrijven, overheden, kennisinstellingen als maatschappelijke organisaties worden grote inspanningen verwacht.

Noord-Nederland is koploper in de energietransitie. Een positie die we graag willen behouden en liever nog willen versterken. Aan ambitie, kansen en plannen geen gebrek. Overal in de regio bevinden zich bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die willen en kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Maar zoals vaker: zonder synergie is het lastig successen boeken. Daarom is het belangrijk om in Noord-Nederland alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. En juist daarin schuilt de kracht en de meerwaarde van het New Energy Business Platform.