VERSNELLEN vAN DE
ENERGIETRANSITIE
dOOR KENNISDELING
EN NETWERKEN.

SYNERGIE = ENERGIE

Wie zijn wij?

Onder de naam Energy Valley Topclub bundelden RWE, Gasunie en Groningen Seaports in 2011 hun krachten als groenpartner van FC Groningen en Donar. Doel was om een breed publiek te informeren en te enthousiasmeren over de energietransitie. Inmiddels is het nut en de noodzaak bij nagenoeg iedereen wel bekend. Sterker nog, de energietransitie is wereldwijd één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. En dus is er een groeiende behoefte aan verbinding, verbreding en verdieping. Vandaar dat de Energy Valley Topclub in 2021 werd omgedoopt tot het New Energy Business Platform.

Het New Energy Business Platform is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die, op welke manier ook, betrokken zijn bij de energietransitie. Een breed en krachtig platform om slimme verbindingen te leggen, kennis te delen en samen de Noord-Nederlandse innovatiekracht nog nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Mooie mogelijkheden tot samenwerking

Voor start-ups
Technologische ontwikkelingen zijn bepalend voor het versnellen van de energietransitie. Veel impactvolle oplossingen zijn afkomstig van kleine nieuwkomers. De deuren van het New Energy Business Platform staan daarom wagenwijd open voor innovatieve startups. Het platform biedt hen de gelegenheid om nieuwe technologieën te demonstreren en te valideren. Tegelijkertijd krijgen ze toegang tot kennis en slimme inzichten, een breed netwerk met onder meer kennisinstellingen en investeerders en, uiteraard, interessante mogelijkheden tot samenwerking.

een krachtig netwerk

De tijd dringt. Om de klimaatdoelen te halen wordt van alle sectoren in onze maatschappij veel gevraagd. Daarom kan elke organisatie die zich met de energietransitie bezighoudt zich aansluiten bij het New Energy Business Platform. Van grote bedrijven en startups tot overheden, investeerders en kennisinstellingen. De uitdaging is groot, maar de kansen voor duurzame groei en nieuwe businessmodellen zijn nog groter. Om die kansen te benutten moeten we samenwerken, elkaar stimuleren en nieuwe kennis en inzichten delen.

Voorwaarde is wel dat je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een robuust netwerk vol ideeën, inspiratie en creativiteit. Of preciezer: het gaat niet alleen om halen, maar ook om brengen. Alleen zo ontstaat een krachtig netwerk met oprecht betrokken leden.